Sau.Gauri Phadke – Sangli

Sau.Gauri Chandrashekhar  Fadake.

संक्रांतीचे हलव्याचे दागिने , लहानमुलांचे  बोरस्नान दागिने
रांगोळी – संस्कार भारती रांगोळी ,पाण्याखालची रांगोळी  ,भुशाची रांगोळी ,शेडिंग रांगोळी
फुले – ऑरगंडी फुले , डूपलेेक्स फुले
पेटिंंग – ग्लास पेटिंग  ,क्लॉथ पेटिंग
मेहंदी – अरेबिअन मेहंदी  ,साधी  मेहंदी
फ्रेम – वाळूचे फ्रेम ,सिऱ्यमीक फ्रेम
तुरटीची परडी

हलव्याचे दागिने  कोणत्याही जिल्हयामध्ये पोहोच केलेे जातील .

Contact No  : 8208052556 ,9767090861

sankranti special halwyache dagine in sangli / halwaiche dagine in sangli  / gauri fadke sangli / halwyache dagine / sankranti special halwyache dagine

new1
new2
new4
new5
new11
Untitled-1
Untitled-4
Untitled-6
Untitled-7
Untitled-9
Untitled-11
Untitled-12
Untitled-14
previous arrow
next arrow

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp chat