Green Kitchen – Sangli

Mrs.Savita Keshav Apte

Business :
पोळीभाजी केंद्र  –

 • उसळ
 • आमटी
 • पालेभाजी
 • पिठलंं
 • पोळी
 • सर्व प्रकारच्या भाज्या
 • भाकरी – बाजरीची भाकरी
 • भात – साधा भात / मसालेे  भात

खास कार्यक्रमासाठी   –

 • गुळपोळी
 • पुरणपोळी
 • खवापोळी

गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी  –
उकडीचे मोदक
तळणीचे मोदक

खास कार्यक्रमांंसाठी कॅटरिंग  सुविधा  दिली जाईल .

खास दीवाळी सणासाठी  दिवाळी फराळ ………..

           बारीक शेव २००/- (प्रती किलो )
           तिखट शेव २००/- (प्रती किलो )
           लसून शेवं २००/- (प्रती किलो )
        पातळ पोहे चिवडा २००/- (प्रती किलो )
            खारी बुंदी २००/- (प्रती किलो )
बाकरवडी (छोटी आणि मोठी) २००/- (प्रती किलो )
           स्पेशल चिवडा २२०/- (प्रती किलो )
            शंकरपाळी २००/- (प्रती किलो )
               चकली ३००/- (प्रती किलो )
           मोतीचुर लाडू २४०/- (प्रती किलो )
            चिरोटे साधे ३५०/- (प्रती किलो )
               करंजी ३६०/- (प्रती किलो )
      बेसन लाडू (तुपातले ) ४००/- (प्रती किलो )
          अनारसे (साधे) ३६०/- (प्रती किलो )
         अनारसे (तुपातले) १७०/- (प्रती १० नग )

Email ID : himanshuapte@gmail.com

Address : Nandan  Housing Society , Shop No-6A , Neminathnagar ,Sangli.

Mobile No : 9595271316

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat