Mali Clinic-Islampur

Mrs.Suvarna Anil Mali.

B.A.M.S.

Business :

Ayurvedic and homepethic medicines

  • चेहऱ्याच्या  व्याधीमध्ये  वांग , डाग, पिम्पलस,कोड,स्कीन प्रॉब्लेम्स ,चेहऱ्यावरील  अँँलजी , अती मेकअप व चुकीच्या  प्रसाधनांमुळे  चेहऱ्याच्या तक्रारी यावर उपचार करून उत्तम  रिझल्ट दिले जातात.ही  ट्रीटमेंट नैसगिक  उपचारांनीयुक्त  व आयुर्वेदिक व होमिअोपेथिक असते.
  • केसांच्या व्याधीमध्ये  अकाली केस गळणे , पिकणे ,चाई, केसांंमध्ये कोंडा होणे , टक्कल, केसांंमध्ये होणारे चर्मरोग ,फुटकुळया यावर उपचार करून उत्तम  रिझल्ट दिले जातात

विषेशत:  आयुर्वेदिक व होमिअोपेथिक तसेच आयुर्वेदिक   पंचकर्म , शिरोधारा ,नस्य  इत्यादींंचा माध्यामाने पेेंशट  पूर्णपणे बरा केला जातो.

Address : Infront of urdu hischool,sambhaji chowk, Islampur,Sangli.

Contact No: 7588058771 / 9270001002

Email ID : suvarnamali6432@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp chat