Narivishwa Stiching Workshop

ब्लाउज स्टीचींंग
Passion
गीता धारवाडकर
साहित्य  – वही, पेन,टेलरिंंग चॉक,टेलरिंंग  कात्री, दोरा ,१ मीटर कापड, बॉबीन केस, बॉबीन केसची रिंग, टाचणी, टेप, १६ नंंबर मशीन सुई, हाथ शिलाई ची सुई, पेपर कटींग साठी ब्राऊन पेपर

ड्रेस स्टीचींंग
Riddhi Tailors & Classes – Sangli
वैशाली खटके
साहित्य  – वही, पेन,टेलरिंंग चॉक,टेलरिंंग  कात्री, दोरा ,ड्रेस मटेरिअल , बॉबीन केस, बॉबीन केसची रिंग, टाचणी, टेप, १६ नंंबर मशीन सुई, हाथ शिलाईची सुई, पेपर कटींग साठी ब्राऊन पेपर ,मोती पीन(हेअर) ,स्टेपलर

शाॅॅॅपिंग बॅॅग
Devesh Bags
अमृता जहागिरदार
साहित्य –  वही, पेन ,कॉटन  साडी १ , स्पंंज शीट १ , अस्तर २ मीटर  ,१० मीटर चेेन  ५ नंंबर , रनर १ डझन ५ नंंबर  , बंदाची नवार ५ मीटर

सकाळ मेन पान न. 5 वर Narivishwa मोफत कार्यशाळेची बातमी

कार्यशाळेची बातमी तरुण भारत मध्य पान न. 5 वर

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp chat